سوئیچ کارت

با نصب سوئیچ کارت اتاکو (Switch card) ديگر نيازي به قفل فرمان،قفل پدال و يا ديگر تجهيزات ايمني خودرو ندارید.

عملکرد سوئیچ کارت
تاییدیه های سوئیچ کارت
گارانتی و قیمت سوئیچ کارت