چراغ اتوماتیک

با نصب سيستم چراغ اتوماتیک اتاکو بر روي خودرو ،شب هنگام يا هنگام ورود به تونل چراغهاي جلوي خودروي شما به صورت هوشمند و اتوماتيك روشن و روزهنگام و يا هنگام خروج از تونل چراغها به صورت اتوماتيك خاموش مي شوند.

عملکرد چراغ اتوماتیک
تاییدیه های چراغ اتوماتیک
گارانتی و قیمت چراغ اتوماتیک